"Ex iniuria non oritur ius"
  Z bezprawia nie rodzi się prawo
„Hominis est errare, insipientis in errore perseverare”
  Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie
„Iustita est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”
  Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Zlokalizowana w Kielcach Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Kurasiewicza zajmuje się obsługą prawną Osób Indywidualnych, Klientów Biznesowych oraz Instytucji Publicznych. Siedziba Kancelarii mieści się przy ul. Karczówkowskiej 5A/110 w Kielcach.

Kancelarię charakteryzuje szerokie spektrum działania. W Kancelarii prowadzone są m.in. sprawy karne – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego. Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz dotyczące opieki i kurateli itp.)

Oferowana pomoc obejmuje również sprawy cywilne z zakresu odzyskiwania odszkodowań. Obsługa prawna realizowana przez adwokata Marcina Kurasiewicza obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów, a także reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami.

Kancelaria zapewnia udzielanie wszechstronnych informacji na temat prowadzonej sprawy.