O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku odbyłem aplikację adwokacką. Po zdanym egzaminie adwokackim w 2015 roku zostałem wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. W tym samym roku rozpocząłem indywidualną działalność we własnej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach. Praktykę prawniczą rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów i kontynuowałem ją przez cały okres aplikacji. Doświadczenie zebrane w tym czasie umożliwiło mi na założenie i rozwój własnej Kancelarii.