Honararium

Honorarium ustalane jest z Klientem indywidualnie mając na uwadze w szczególności stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy. W przypadku zlecenia sprawy, wynagrodzenie za poradę prawną jest zaliczane na poczet ustalonego honorarium.

Wynagrodzenie może być płatne: W zależności od możliwości finansowych Klienta możliwe jest rozłożenie płatności ustalonego honorarium na raty.