Obszar praktyki

Usługi oferowane Klientom Kancelarii obejmują swym zakresem następujące dziedziny prawa: W ramach usług z zakresu prawa cywilnego – w szczególności sprawach egzekucyjnych, Kancelaria współpracuje z innymi podmiotami, które zapewniają profesjonalną i kompleksową pomoc w tym zakresie.

Kancelaria podchodzi do każdego Klienta w sposób indywidualny, wobec czego w zależności od potrzeby istnieje możliwość jednorazowego udzielenia porady, bądź poprowadzenia sprawy wykraczającej również poza wskazany obszar praktyki. Podstawą jakiegokolwiek działania Kancelarii zawsze pozostaje indywidualna rozmowa z Klientem.